Svatopluk Doseděl
MIMO ŽÁNR
zpět

DOTEK KŘÍDEL MOTÝLÍCH
Oči, které plakaly, vidí lépe…

Sbírka krátkých textů, publikovaných v jindřichohradeckém měsíčníku Patriot journal od prosince 2009 do prosince 2010 a v navazujícím měsíčníku Žurnál krásné články od ledna 2011 do března 2016.

Moudrých myšlenek je nepřeberné množství a mě baví sbírat je. Zejména ty, s nimiž je možno dále pracovat a které lze přetvářet do krátkých příběhů k zamyšlení. A přesně takové jsou obsahem sborníku Dotek křídel motýlích. S jejich psaním a zveřejňováním jsem začal na základě nečekaně příznivé čtenářské odezvy na mou mikro-úvahu, co spatřila světlo světa v prosinci 2009. Neplánovaně startovací sloupek nazvaný Do nového roku schouleni v náručí byl v době svého vzniku záležitostí čistě osobní a brzy mi dopomohl k lásce a životnímu štěstí. V případě devětašedesáti textů následujících se většinou jedná o mé zpracování větších či menších fragmentů příběhů, jež jsem někde četl nebo slyšel, příběhů silných a o čemsi vypovídajících. Vesměs si tedy nepřivlastňuji autorství základní ideje, nýbrž pouze autorství jejího zpracování. A toho jsem se pokaždé zhostil nejlépe, jak jsem jenom dokázal. Pražský grafik Vlastimil Sobota vyzdobil knížku obrázky a jejího vydání se ujalo hradecké nakladatelství Epika. Za obojí děkuji.
- SD -


Kniha Cáry rubáše